Ing Jiří Bac, Na úbočí 395, 790 01 Jeseník, IČO22989765,   SPORTOVNÍ ŠKOLA

TRADICE - pádlování

  • Výcvik pádlování už dobře přes 15 sezónu. Těžiště základního výcviku je na vodě do obtížnosti WW 1., což je postačující pro dobrý základ dalšího rozvoje vodáka. V první řadě je kladen důraz na bezpečnost - se zvyšující se dostupností vodáckého materiálu a hustotou provozu na našich řekách - téma velmi aktuální
  • Dobrá, pokud možno nadčasová technika, šetří zdraví a síly svěřenců a je dobrým základem i pro další pádlování od rekreačního ke sportovnímu (závodnímu).
  • Metodika vznikla zejména na základě zkušeností z vlastního pádlování, z námětů které byly sdělovány na instruktorských školeních, z informací z lyžařské literatury (zejména "Štemproka") a z dobře dokumentovaného vedení výcviku v místních oddílech. V neposlední ředě vychází i ze zkušenosti 25let lyžařského výcviku ... některé postupy a pravidla byly klonovány ze sněhu na vodu a naopak. Dobrou účinnost metodiky dokládá nejen to, že dobře se vyvíjí a bezpečně funguje už přes 20 let, ale i to, že pokud se jí daří ukázněně plnit, je minimum "hasičských cvičení" vyplývajících z nezvládnutí pilotáže lodi v tekoucí vodě. Tvořivou aktivitu lze doložit nejen v oblasti metodiky, ale i např. vyvinutím lodi "ŽLUTÁ PONORKA" ... vysoce aktivní lodi pro vodní turistiku (inovací ze staré "plzeňky") .
žlutá ponorka