Ing Jiří Bac, Na úbočí 395, 790 01 Jeseník, IČO22989765 - SPORTOVNÍ ŠKOLA

TRADICE - lyžování

  • Popisované lyžování už dobře funguje přes 25 zim. Lyžujeme na každém sněhu a ledu a za všech povětrnostních podmínek. V první řadě je kladen důraz na bezpečnost - se zvyšující se rychlostí a hustotou provozu na sjezdovkách - téma velmi aktuální
  • Dobrá, pokud možno nadčasová technika, šetří zdraví a síly svěřenců a je dobrým základem i pro další lyžování od rekreačního přes sportovní až k závodnímu.
  • Metodika vznikla zejména na základě zkušeností z vlastního trénování v závodních oddílech VŠ, z námětů které byly sdělovány na instruktorských školeních, z informací z lyžařské literatury a z dobře dokumentovaného (viz foto dole) trénování v místních oddílech a zmíněného vlastního lyžování. Dobrou účinnost metodiky dokládá nejen to, že dobře se vyvíjí a bezpečně funguje už přes 25 let, ale i to, že když se potkala s dobrým-nadšenýn, talentovaným borcem, bylo velmi rychle dosaženo kvalitních výsledků. Např. “předžák“ Pavel Š. jako běžný člen našeho družstva už druhu sezónu vyhrával oblastní závody a postupoval do vyšších soutěží. Nebo Marie K. na lyžařském kurzu nastupovala do našeho “posledního“ družstva jako nelyžař. Po týdenním kurzu uspěla "na bedně" (cca 2. místo) mezi členy 1. družstva. Další dimenzi lyžování, zejména rovnováhy, otevírá proniknutí k TELEMARKU (přesněji telemarských oblouků), jehož nácvik je také do metodiky v pohodě zařazen ---
  • Pozn.: --- ZÁSADNĚ: ---  již v roce 1979 -  jsme zrušili plužení a nastoupili v metodice přímou cestu k řezanému oblouku, jako univerzálnímu nástroji k bezpečné jízdě v libovoném terénu (sněhu, ledu, oraništi, zmrzlému hroudovišti). Pro účastníky základního výcviku (trénování) tak nebylo problém bezpečně jezdit v neupraveném terénu i dalších  těžších terénech a dál spolehlivě rozvíjet lyžování, event. závodit. Výcvik jsme také pečlivě a průběžně vyhodnocovali a dokumentovali a upravovali podle výsledků a vývoje svěřenců a podmínek na svahu. Vše lze  podrobně doložit i z archivní dokumentace - viz obr.: